Можете да посетите сайта ни тук

Можете да се доверите на нашия опит- повече от 20 години, в сферата на: счетоводно обслужване, данъчни консултации, в това число по ДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, АПК и др, оптимизиране на данъци и оптимизиране на разходи, вътрешно финансов одит и пр.

Страници

Гласувайте за нашия блог тук

BGtop

Like button

петък, 5 февруари 2016 г.

ЗА АПОСТИЛИТЕ НА ДОКУМЕНТИКогато изпращате в чужбина документи имате няколко варианта.
1. Да го изпратите така както е;
2. Да го заверите нотариално;
3. Да го легализирате със заверка на подписа на преводача;
4. Да му поставите апостил;
5. Да му се направи заверка в посолство.

Кога какво се прави?

1. Можете да изпратите документ така, както са ви го издали, в случите, когато изпращате договори, фактури, оферти, е-мейл кореспонденция, извлечения от движения по банкови сметки или когато приемащата държава е подписала международен договор или конвенция, по които и България е страна. такъв е примера с актовете за гражданско състояние (за раждане, за сключен брак и за смърт), защото България е страна по Виенската Конвенцияот 1976г, ратифицирана у нас през Декември, 2013г.  Ако такъв документ ще ви послужи в държава, ратифицирала тази Конвенция, изисквате от общината акта ви за гражданско състояние да бъде издаден по Конвенцията на съответния език. Ако нямат възможност да Ви издадат акта на съответния език, тогава можете да прикачите към акта официален превод. Изпращате го така и нищо повече не се изисква от вас като допълнителни заверки и легализации.

Списък на държавите, ратифицирали Конвенцията: Австрия, Белгия, Босна, България, Хърватия, Естония, Франция, Германия, Италия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Черна гора, Нидерландия (европейската й територия), Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Испания, Швейцария, Турция. Моля да имате предвид, че тази форма важи ЕДИНСТВЕНО ЗА актове за гражданско състояние!!!

Когато разполагате с частен документ ( такъв, който е издаден/ съставен/ подписан/ от физическо лице или от дружество, той не се легализира. Изпраща се във вида в който е. Евентуално може да бъде придружен с официален превод или с официален превод и със заверка на подписа на преводача в МВНР.

Ако все пак се изисква такъв документ да бъде легализиран с апостил, това може да се случи като му се направи нотариална заверка на подписа на тируляра или да му се снеме нотариално заверено копие.

2. Кога се правят нотариално заверени копия? 
С редица държави Р България има сключени договори за двустранна правна помощ. Това означава, че в тези държави, с които България е в договорни отношения , документите могат да се изпратят с нотариални заверки на български нотариуси. Тогава местните нотариуси в тези държави могат да проверят валидността на нотариалните заверки, поставени от български нотариуси. В резултат си спестявате такси за легализация на документите.
Тези държави са: АВСТРИЯ; АЛЖИР; АЗЕРБАЙДЖАН; АРМЕНИЯ; БЕЛАРУС; ВИЕТНАМ; ГРУЗИЯ; ГЪРЦИЯ; ИТАЛИЯ; ЙЕМЕН; КИПЪР; КНДР; КУБА; КУВЕЙТ; ЛИБИЯ; МАКЕДОНИЯ; МОНГОЛИЯ; ПОЛША; РУМЪНИЯ;РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ; СИРИЙСКА ; АРАБСКА РЕПУБЛИКА; СЪРБИЯ;   (ДОГОВОРЪТ   С   БИВША   ФНР ЮГОСЛАВИЯ   СЕ   ПРИЛАГА   И   ЗА ДЪРЖАВИТЕ   БОСНА   И   ХЕРЦЕГОВИНА,СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКА); УЗБЕКИСТАН; УКРАЙНА; УНГАРИЯ; ФРАНЦИЯ; ЧЕХИЯ;     (ПРАВОПРИЕМНИК     ПО ДОГОВОРА Е И СЛОВАКИЯ).

3. Заверка на подписа на преводача се поставя, когато изпращате документ в държава, с която имаме сключен договор за правна помощ и документа е издаден само на български език. Заверка на подписа на преводача се поставя и когато получавате документи, легализирани или не ( в зависимост от случая), на чужд език, които следва да представите в официални български институции. Преводите, извършени в чужбина не се признават в България, защото в базата данни на МВНР се пазят образци от подписите на всички заклети преводачи, имащи право да извършват официални преводи към агенции.

4. Кога се поставя Апостил? 

Извън списъка на държавите, с които имаме договори за правна помощ, остава държавите, ратифицирали Хагската конвенция, а именно: Албания, Андора, Антигуа и Барбуда, Аржентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахами, Барбадос, Беларус, Белгия, Белиз, Босна и Херцеговина, Ботсвана, Бруней, България, Великобритания, Вануату, Венецуела, Германия, Гренада, Грузия, Гърция, Дания, Доминика, Доминиканска Република, Еквадор, Естония, Израел, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипър, Китай – само за специалните административни райони Хонконг и Макао, Кабо Верде, Колумбия, Корея, Киргизстан, Коста Рика, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Мавриций, Македония, Малави, Малта, Маршалови Острови, Мексико, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Никарагуа, Нию, Нова Зеландия, Норвегия, Оман, Островите Кук, Панама, Перу, Полша, Португалия, Румъния, Руска Федерация, Салвадор, Самоа, Сан Марино, Сао Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейнт Винсент и Гренадини, Сейнт Кидс и Невис, Сейнт Лусия, Сейшели, Словакия, Словения, Суринам, Съединени Американски Щати, Сърбия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, Узбекистан, Украйна, Унгария, Уругвай, Фиджи, Финландия, Франция, Холандия, Хондурас, Хърватия, Черна Гора, Чешка Република, Швеция, Швейцария, Южна Африка, Япония.
Между България и тези държави официалните документи ( тези, които са издадени от официални институции) , се изпращат с апостили.

Апостилите се поставят най-общо от три институции: МОН, Министерство на правосъдието и МВНР.

Апостили от МОН:МОН има право да поставя апостили върху дипломи от висши, средни и основни училища, академични справки и други подобни.

Апостили от Министерство на правосъдието: Министерство на правосъдието поставя апостили върху нотариално заверени документи, документи, издадени от Български съдилища (съдебни решения, удостоверения и др), документи, издадени от агенция по вписванията ( Търговски регистър, регистър Булстат, Имотен регистър)

Апостил от МВНР: поставя се във всички останали случаи. Преди да бъде поставен, се изисква институцията, издала документа, да постави върху него удосотверителен белег ( най-често печат), че подписите и печатите, положени върху този документ са верни. Такива документи са с произход от общини, данъчни служби, Министерство на здравеопазването и други.
Всеки апостил има линк за проследяване и уникален код.
Поставят се на допълнителна страница, прикрепена към документа или на самия документ, ако има достатъчно място за това, без по този начин да се засяга текста или да се скрива съдържанието на документа. Между документа и апостила се поставя свързващ печат.

Относно документите, които пристигат от чужбина, следва да се имат предвид същите правила. Те могат да пристигнат в България с нотариална заверка, ако България е в договорни отношения с държавата по произход на документа или да пристигнат в частна писмена форма без да бъдат снабдени с преводи и заверки когато получавате договори, фактури, оферти, разписки и подобни, а може да е задължително тези документи да пристигнат в България легализирани с апостили.

5. Заверка в посолство. 
В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:
  • изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава
  • щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата  държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.
 
Когато в издаващата държава няма българско посолство / консулство:
Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от посолството на тази държава в столицата на трета държава, което е акредитирано и за България. След това, подписът и заверките на консулската служба на това посолство трябва да бъдат заверени и от консулската служба на българското посолство в тази държава.
  
Заверка в посолство може да се направи и когато изпращате документ, изискването за чиято форма е "нотариална заверка на подпис и/или съдържание". В този случай консултъ на съответната държава, в която следва да бъде получен документа, изпълнява функцията на нотариус. Тогава не се налагат допълнителни легализации. 

На последно място Португалия трудно приема заверки, извършени по общия ред и предпочита документите, които ще се изпращат от България в Португалия да бъдат заверявани в тяхното посолство тук. 


АКТ ЗА СМЪРТ ПО ВИЕНСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1976 Г (ФОРМУЛЯР С)

От 18 Декември, 2013 г , в България влиза в сила Виенскта конвенция от 8 септември 1976 година за издаване на многоезични извлечения на актове за гражданско състояние.
Това означава, че текстът на извлечението от акта за гражданско състояние ( акт за раждане, за гражданско състояние за сключен брак или за смърт) се изписва на езика на издаващата страна, на френски език и на още един език, заедно с факултативни преводи на други езици на обратната страна на извлечението.
Държавите-страни са длъжни при искане да издават и взаимно да си признават издадените от тях извлечения на актовете за гражданско състояние, като не ги третират по начин различен от своите собствени такива. Те също така са длъжни да осигурят превод на основните положения в актовете за гражданско състояние за включването им в регистрите на другите държави-страни.
В момента конвенцията е в сила в 23 европейски държави, а именно: Австрия, Белгия, Босна, България, Хърватия, Естония, Франция, Германия, Италия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Черна гора, Нидерландия (европейската й територия), Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Испания, Швейцария, Турция. Конвенцията е отворена за присъединяване на всяка държава.
Официален език на Виенската Конвенция е френски. Ратифицирана е със закон, приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 година – Държавен вестник, бр. 91 от 2013 година и е в сила за Република България от 18 декември 2013 година.

АКТ ЗА СКЛЮЧЕН БРАК ПО ВИЕНСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1976 Г (ФОРМУЛЯР Б)

От 18 Декември, 2013 г , в България влиза в сила Виенскта конвенция от 8 септември 1976 година за издаване на многоезични извлечения на актове за гражданско състояние.
Това означава, че текстът на извлечението от акта за гражданско състояние ( акт за раждане, за гражданско състояние за сключен брак или за смърт) се изписва на езика на издаващата страна, на френски език и на още един език, заедно с факултативни преводи на други езици на обратната страна на извлечението.
Държавите-страни са длъжни при искане да издават и взаимно да си признават издадените от тях извлечения на актовете за гражданско състояние, като не ги третират по начин различен от своите собствени такива. Те също така са длъжни да осигурят превод на основните положения в актовете за гражданско състояние за включването им в регистрите на другите държави-страни.
В момента конвенцията е в сила в 23 европейски държави, а именно: Австрия, Белгия, Босна, България, Хърватия, Естония, Франция, Германия, Италия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Черна гора, Нидерландия (европейската й територия), Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Испания, Швейцария, Турция. Конвенцията е отворена за присъединяване на всяка държава.
Официален език на Виенската Конвенция е френски. Ратифицирана е със закон, приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 година – Държавен вестник, бр. 91 от 2013 година и е в сила за Република България от 18 декември 2013 година.

АКТ ЗА РАЖДАНЕ ПО ВИЕНСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1976 Г (ФОРМУЛЯР А)

От 18 Декември, 2013 г , в България влиза в сила Виенскта конвенция от 8 септември 1976 година за издаване на многоезични извлечения на актове за гражданско състояние.
Това означава, че текстът на извлечението от акта за гражданско състояние ( акт за раждане, за гражданско състояние за сключен брак или за смърт) се изписва на езика на издаващата страна, на френски език и на още един език, заедно с факултативни преводи на други езици на обратната страна на извлечението.
Държавите-страни са длъжни при искане да издават и взаимно да си признават издадените от тях извлечения на актовете за гражданско състояние, като не ги третират по начин различен от своите собствени такива. Те също така са длъжни да осигурят превод на основните положения в актовете за гражданско състояние за включването им в регистрите на другите държави-страни.
В момента конвенцията е в сила в 23 европейски държави, а именно: Австрия, Белгия, Босна, България, Хърватия, Естония, Франция, Германия, Италия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Черна гора, Нидерландия (европейската й територия), Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Испания, Швейцария, Турция. Конвенцията е отворена за присъединяване на всяка държава.
Официален език на Виенската Конвенция е френски. Ратифицирана е със закон, приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 година – Държавен вестник, бр. 91 от 2013 година и е в сила за Република България от 18 декември 2013 година.

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ОФИС/СТАЯ/АПАРТАМЕНТДОГОВОР
ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

            Днес, ………………... год. в град София, между страните:

            1. ……………………. с ЕГН ……………….., живущ в гр. София, ж.к. ..................... , наричана по-долу за краткост Наемодател,
и

            2. .................................................................................................................................................. , наричан по-долу за краткост Наемател, се сключи настоящият Договор за наем на недвижим имот, при следните условия:

            1. ПРЕДМЕТ

            чл.1.1. Наемодателят се задължава да предостави на Наемателя за възмездно ползване следния свой недвижим имот:
            ......................................................., в който има следното имущество и комуникации: оборудвано помещение- офис/ апартамент/ стая с ламиниран паркет, алуминиева дограма, напълно изградени комуникации: ток, телефон и интернет. Помещението се предава обзаведено. Списъкът на обзавеждането е описан в приемно-предавателен протокол към този договор.

            чл.1.2. Наемодателят предоставя на Наемателя описания по чл.1.1. недвижим имот срещу месечен наем в размер на .................. (с думи: ...........................) без включен ДДС.

            чл.1.3. При подписване на настоящия Договор, Наемателя заплаща наем за ……… месецa и депозит в размер на ...................................... (с думи: ..........................................................) лева.

            чл.1.4. Депозитът се връща на Наемателя при прекратяване на настоящия Договор и след изплащане на всички месечни наемни вноски и всички други сметки за ползването на имота, като електроенергия, вода, топлофикация, такси за поддръжка на общи площи и други подобни.

            2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

            чл.2.1. Наемодателят има право да получава месечния наем до 5 число на месеца, за текущия месец.

            чл.2.2. Наемодателят е длъжен да предаде имота, а Наемателя приема да го ползва в състоянието, в което е бил при огледа, извършен преди подписването на настоящия Договор.

            чл.2.4. Наемодателят е длъжен да подсигури несмущавано ползване на недвижимия имот от Наемателя за срока на настоящия Договор.

            3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

            чл.3.1. Наемателят е длъжен да заплаща в срок определения в Договора наем, както и разходите за ток, парно, вода, телефон, почистване и други текущи разходи при ползването на имота.

            чл.3.2. Наемателят е длъжен да изпълнява нормативните актове и вътрешните правилници по реда и управлението на етажната собственост и да полага грижите на добър стопанин по време на ползването на имота.

            чл.3.3. Наемателят е длъжен да използва имота по предназначение.

            чл.3.4. Наемателят не може да преотстъпва имота на трето лице или да го преотдава под наем без съгласието на Наемодателя.

            чл.3.5. Наемателят се задължава да отстранява за своя сметка всички дребни повреди, които се дължат на обикновеното ползване на наетия имот.

            чл.3.6. Наемателят се задължава да обезщети Наемодателя за вреди, причинени от него или негови сътрудници по време на ползване на имота.

            4. СРОК НА ДОГОВОРА

            чл.4.1. Договорът се сключва за срок от ................................., считано от дата: ...................

            чл.4.2. След изтичане на срока, Договорът може да бъде продължен при същите или други условия само с писмено съгласие на страните.

            5. ДРУГИ УСЛОВИЯ

            чл. 5.1. Наемателят се съгласява, че използва част от оборудван офис- кабинет( стая). Останалите помещения в  офиса се отдават под наем на други наематели. С оглед на добрите нрави и добрите търговски практики, наемателят се съгласява, че следва във всяко отношение да действа добросъвестно, с работата си, ползването си, с действие или с бездействие, както и с всякакви други правни и фактически действия,  да не пречи на ползването на другите помещения.

            чл. 5.2. Наемателят се съгласява, че няма да вдига излишен шум и ще се въздържа от действия или бездействия, с които би смутил или затруднил обичайната работа на другите ползватели.

            Чл. 5.3. Наемателят се съгласява, че колегиалните отношения са важни и ще се постарае по време на ползването на офиса и до колкото зависи от него, да не провокира конфликти, недоразумения и спорове между с останалите ползватели.

            6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

            чл.6.1. Договорът може да бъде прекратен едностранно с месечно писмено предизвестие на една от страните, както и едностранно без предизвестие от страна на Наемодателя, ако Наемателя наруши клаузата на чл.3.1. с повече от дни, както и някое от условията по чл. 5.1. до чл. 5.3., като в този случай Наемателят е длъжен незабавно да освободи имота, предмет на настоящия Договор.

            чл.6.2. При прекратяване на настоящия Договор и напускане, Наемателя е длъжен да предостави на Наемодателя документи за платени консумативи съгласно чл.3.1 от Договора.

           
            7. НЕУСТОЙКИ

            чл.7.1. При нарушаване на клаузите на чл.6.1 на настоящия Договор, виновната страна дължи неустойка в размер на месечен наем.

            8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            чл.8.1. Споровете между страните по изпълнението на договора се решават по взаимно споразумение, а при невъзможност – по съдебен ред.

            чл.8.2. За неуредените по настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

            чл.8.3. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

            НАЕМОДАТЕЛ:                                                                     НАЕМАТЕЛ:

сряда, 9 май 2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗЮЛНЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗЮЛНЦ


Долуподписаният/aта, ..., ЕГН ..., с постоянен адрес: гр. ... , ул. „ ... “ №, притежаващ/а лична карта № ..., издадена на ... г. от МВР - гр. ... , в качеството си на ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ на сдружение/фондация/клон на ЮЛНЦ “...“ (в процес на регистрация към Централен регистър към Министерство на Правосъдието), със седалище и адрес на управление: гр. ..., ж.к. “...”, п.к. ..., ул. „...“ № ...,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

представляваното и управлявано от мен ЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност:
1. ще разходва имуществото си за : .........................
2. извършва всяка година проверка на дейността си от дипломиран експерт - счетоводител,
3. ще води книги за протоколите от заседанията на управителните си органи
4. ще изготвя редовно доклад за дейността по реда на ЗЮЛНЦ чл. 40, ал. 2
5. ще взема решенията на колективния си орган по реда и начина определени в ЗЮЛНЦ
6.ще спазва предвидения в ЗЮЛН ред и начин за вземане на решения относно вземане на решения при безвъзмездно изразходване на имуществото си в случаите посочени в 41, ал 3 ЗЮЛНЦ
7. ще извършва подбор на лицата и начина за тяхното подпомагане в зависимост от целите, финансовите възможности и правилата за осъществяване на дейността си;
8. няма да сключва сделки с лицата по чл. 41. ал 4 въввръзка с ал. 3 т. 1 ЗЮЛНЦ

Дата: ......
гр. София

ДЕКЛАРАТОР: .........................

Декларация по 142, 8 ТЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 142, ал 8 ТЗ
Долуподписаният (трите имена) с ЕГН ..., живущ в гр. ..., ж.к. ..., бл. ..., ап. ..., представляващ ЕТ .............. с адрес на управление гр. ......., ж.к. ..........., бл. ..., ап. ....

ДЕКЛАРИРАМ:


Че съгласно  Търговския закон:
1. Не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. Не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен
3. Не съм осъден за банкрут
4. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
5. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност
(6. Нямам регистрирана на мое име друга фирма- ЕТ.*
7. Декларирам, че се подписвам по следния начин:**

…………………………………)


Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………
* Не е задължителна клауза, пише се само, ако се регистрира ЕТ, а не друга форма на юридическо лице. При регистрация , респ. промяна на управител/прокурист на ООД/ЕООД, тази точка няма да я има. 
** Тази декларация може да се обедини с декларация, спесимен от саморъчния подпис на управителя. В този случай следва да се завери пред нотариус. В противен случай спесименът не е положен и представен в предвидената в закона форма. 

Покана за доброволно изпълнение на физическо лице

До
(трите имена),
ЕГН .....,
лична карта номер ........
адрес: гр. ........., ж.к. ........, бл. ....,
вх. ...., ап. .......


ПОКАНА
за доброволно изпълнение
от ..............................(трите имена на кедитора)


Уважаеми г-н/г-жо Длъжник*,
Съгласно сключен договор ............................., от дата ...................................., наричан за краткост договора, между нас и във връзка с неизпълнението Ви на задълженията по договора, ви отправям настоящата покана за доброволно изпълнение на задълженията ви по договора като ви давам срок до .................................... да платите доброволно сумата по задължението, която възлиза на ............................. лева.

Падежът на плащане на съответните суми е бил както следва на дата ............................ Сумите са дължими в едно с неустойката за просрочено плащене / или в едно с дължимата лихва за просрочие / в размер на ................% от дължимата сума за всеки просрочен ден, съгласно договора**. При просрочване на плащането на някоя от дължимите вноски по-горе, следва ............................(тук спокойно можете да си измислите някаква санкция, да изтриете изречението или да цитирате някоя наказателна клауза от догорора си, на която дасе позовете ).
При неизпълнение на задълженията Ви, ще бъдат предприети мерки по принудително изпълнение чрез компетентните държавни органи, налагане на запор върху заплата, движимо и недвижимо имущество и др.

С Уважение:............
(трите имена на кредитора/кредиторите)

Дата: ...............
Гр./с. ..............

* Пишат се трите имена или поне име и фамилия на длъжника
** Ако в договора сте проявили недалновидност и не сте включили нито неустойка, нито лихви за просрочие, можете да се позовете на действащото законодателство и да напишете текста „в едно със законната лихва за просрочие”. Можете да се осведомите за размера й на сайта на бнб или от където намерите за добре.

Искане за поправка на явна фактическа греша в Търговски регистър

ИСКАНЕ
ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

От …………………………………………………………………………..................... ЕГН: ……………
Представител на ………………………….........…………………………………………………………………...
с ЕИК: ……………………………..............…………..……………………………………………………………….

Допусната явна фактическа грешка в изписването на
………………………………………………………………………………………………………....................…………
…………………………………………………………………………………………....................………………………
……………………………………………………………………....................……………………………………………

Правилното е : ………………………………………..........………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………....................……………………
………………………………………………………………………………………………....................…………………
……………………………………………………………………………………………....................……………………
……………………………………………………………………………………………………....................……………Дата: ………………
гр./с. ………………
Подпис: ………………………

вторник, 8 май 2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаната :
С ЕГН :
Лична карта номер:
Живуща в гр:
Ул./кв/бл/вх/:
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:
Не работя по трудов договор, не съм страна по трудово правоотношение или приравнено към него.  Декларирам че съм инвалид с трайно изгубена работоспособност ……………………………………., което удостоверявам с копие от  ТЕЛК решение.
Прилагам следните документи:
1.       ТЕЛК решение.ДЕКЛАРАТОР: ……………………….
Важна забележка: 
Тази декларация се подписва от лица по граждански договор с призната загуба на работоспособността над 50 % (инвалидност). Загубата на работоспособността се удостоверява с експертиза на работоспособността. Компетентните органи, които могат да се произнесат по въпросите за намалена или изгубена работоспособност са ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК. Експертизите за инвалидност (изгубена работоспособност с 50 и повече на сто) се издават единствено от ТЕЛК или НЕЛК. 
Нашият съвет е внимателно да преглеждате приложената експертиза. Много често тя се издава за определен период от време, защото се очаква лицето да възстанови напълно или частично работоспособността си. Това е важно. 

Лицата , на които им е призната и доказана инвалидност с над 50 на сто ползват различни данъчни облекчения. В този случай им се изплаща възнаграждението по граждански договор и те отговарят за данъците си и задълженията си от тук на сетне. 

Има още един случай, в който лицето отговаря само за задълженията си- в хипотезата, когато е самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия. В този случай лицето следва да ви представи картонче (номер) по Булстат. 

Възможно е лицето да работи по трудово правоотношение или приравнено на него, като осигурителният му доход е над 2000 лева. В този случай му се удържа само данък и се превежда към бюджета. 

Във всички останали случаи, когато възложите по граждански договор изпълнението на дадена работа следва да удържите сумата за осигуровки и данък върху възнаграждението на лицето след приспадане на нормативно признатите разходи и да ги внесете в НАП от негово име и за негова сметка. Освен това следва да му издадете хонорар сметка за изплатената сума с направените удръжки. 

Надявам се да съм ви била полезна! 

Поздрави, 
Марина Мучакова

сряда, 14 март 2012 г.

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА МЕНИТЕЛНИЦА


МЕНИТЕЛНИЦА
Без протест и разноски
Дата на издаване 0.02.2013 (примерно)
Място на издаване: гр. София, р-н, кв., ул. ет., ап.
Място на плащане: гр. Каспичан, кв., ул., ет., Ап.
Падеж: десет дневен срок след предявяване на менителницата.
Подписаният …, ЕГН: …, л.к. N…, изд. На……г., от МВР…., постоянен адрес: …..гр, ул., номер……,безусловно нареждам на ……………………..ООД/ЕООД, с ЕИК ….., седалище и адрес на управление …, гр. …, ул, ап., да заплати на ………………….., ЕГН: …., л.к. N: …., изд. На: …., от МВР …., постоянен адрес ……, или негова заповед в десетдневен срок след предявяване на  тази менителница сумата от ……. /с думи …/ лева.
Сумата е платима по банкова сметка на поемателя IBAN: …в банков клон …., банков код: …..
Издател (трите имена и подпис )

събота, 19 ноември 2011 г.

Договор за наем на МПС без екипаж

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Днес,      г., в гр./с    , между:
1. ... ,
наричан по-долу Наемодател, със седалище и адрес на управление:
гр.  ... ЕИК ... регистриран в Агенция по вшписванията , представляван от     ,
действащ в качеството си на... , от една страна, и
2. ... ,

наричан по-долу Наемодател, със седалище и адрес на управление:
гр.  ... ЕИК ... регистриран в Агенция по вшписванията , представляван от     ,
действащ в качеството си на... , от една страна, и
от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл. 1.

(1) Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване следното моторно превозно средство:
вид     марка     , модел     ,
регистрационен №     , рама (шаси) №    
двигател №     , наричано по-долу „превозното средство".
    Превозното средство се предоставя без екипаж и без задължение за извършване на услуги по управлението и техническата му експлоата¬ция2.
    Превозното средство ще се използва от Наемателя в съответст¬вие с предназначението му за следното:

    Превозното средство се предава в състоянието, в което се нами¬ра към момента на сключване на този договор, като Наемодателят гарантира, че то е годно за ползване съгласно предназначението му и няма недостатъци, които могат да препятстват ползването му или които го правят опасно за обслужващите го лица.
    Превозното средство се предаде на Наемателя при сключването на този договор. За предаването му се подписа предавателен протокол (Приложение № 1), в който е описано състоянието на превозното сред¬ство и принадлежностите, с които е комплектувано.
    Срещу предоставеното ползване Наемателят се задължава да заплаща наемна цена в размера и при условията, уговорени в този договор.
Чл. 2. Наетото превозно средство е собственост на Наемодателя, видно от представените при сключването на този договор документи, а именно:     ……….

II. НАЕМНА ЦЕНА. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. РАЗХОДИ ПО ПОЛЗВАНЕТО.

Чл. 3. (1) За ползването на превозното средство Наемателят дължи наемна цена в размер на      лева месечно'.
    Наемната цена се плаща по следния начин:     2.
    Наемната цена се плаща в брой в офиса на Наемодателя, нахо-
дящ се на адрес:     , или по банков път по следната
сметка:     3.

Чл. 4. (1) Всички разходи, свързани с ползването на превозното средство са за сметка на Наемателя.
    Наемателят заплаща за своя сметка и разходите по текущата поддръжка и профилактика на превозното средство.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 5. (1) Наемателят е длъжен:
    да ползва превозното средство съгласно предназначението му и уговореното в този договор, като полага грижата на добрия търговец;
    да извършва текуща поддръжка и профилактика на превозното средство;
    да плаща наемната цена по начина и в сроковете, уговорени в то¬зи договор;
    да уведоми незабавно Наемодателя при възникване на повреди на превозното средство;
    да уведоми незабавно Наемодателя при повреди, пътно-тран- спортни произшествия, кражба и всякакви други посегателства върху превозното средство, причинени от трети лица. В тези случаи Наемателят е длъжен да предприеме всички необходими действия за реализиране на правата на Наемодателя срещу третите лица, както и срещу застрахователя;
    да върне превозното средство след прекратяване на този договор.
    Наемателят има право:
    да ползва превозното средство съгласно предназначението му и уговореното в този договор;
    да извършва с превозното средство транспортна (превозна) дей¬ност, съответна на предназначението му за свои нужди или по догово¬ри за превоз, сключени с трети лица.
    Наемателят няма право да пренаема превозното средство без изрично писмено съгласие от Наемодателя.
    Наемателят няма право да извършва никакви промени в кон¬струкцията и системите на превозното средство.
Чл. 6. (1) Наемателят е длъжен да отстранява за своя сметка пов¬реди на превозното средство, които са причинени виновно от него или негови служители.
(2) Ремонтите съгласно предходната алинея трябва да се извършват веднага след възникване на съответната повреда.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл. 7. (1) Наемодателят е длъжен да предостави превозното сред¬ство, предмет на този договор, във вид и състояние, които отговарят на ползването, за което е наето.
    Наемодателят е длъжен да поддържа превозното средство в съ¬стояние, което отговаря на уговореното ползване, като отстранява за своя сметка всички повреди, които не са причинени виновно от Наема¬теля или от негови служители и са извън кръга на повредите и изхабя¬ването на превозното средство, свързани с обикновеното му употре¬бление.
    Наемодателят е длъжен веднага след уведомяването му от Наемателя да започне действия за извършване на ремонта.

Чл. 8. (1) Наемодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното пол¬зване на превозното средство.
    За срока на този договор Наемодателят няма право да отстъп¬ва на грети лица, по какъвто и да е начин, ползването на превозното средство, както и да им прехвърля собствеността върху него.
    Наемодателят не носи отговорност за изпълнението на този договор, ако превозното средство бъде противозаконно отнето от тре¬ти лица.
Чл. 9. Наемодателят има право:
    да получава наемната цена съгласно уговореното в този договор;
    да проверява по всяко време състоянието и начина на ползване на превозното средство, като не затруднява ползването му от Наемателя;
    след прекратяване на този договор да получи превозното средст¬во в състоянието, в което го е предал, като се отчете нормалното му из¬хабяване за периода на ползването;
    да иска обезщетяване на вредите, причинени на превозното сред¬ство от Наемателя и неговите служители, както и на вредите, които са причинени от трети лица, но не биха възникнали, ако Наемателят бе¬ше положил разумно очакваната от него грижа за предотвратяването и/ или намаляването им.
V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 10. (1) Този договор се сключва за срок от    , считано от
датата на предаването на превозното средство на Наемателя.
    Ако след изтичането на срока по предходната алинея ползване¬то на превозното средство продължи без противопоставяне от Наемо¬дателя, договорът се счита продължен за неопределен срок. В този слу-чай всяка от страните може да го прекрати, като предизвести другата страна      дни по-рано.
    Преди изтичане на срока по ал. 1 действието на този договор мо¬же да бъде прекратено по взаимно съгласие на страните.

Чл. 11. (1) Наемателят може да развали договора преди изтичане¬то на срока му, ако:
    превозното средство е предадено в състояние, което не съответ¬ства на уговореното ползване;
    превозното средство има недостатъци, които не позволяват или значително затрудняват ползването му съгласно уговореното;

    Наемодателят не е отстранил в разумен срок възникнали повре¬ди, когато това е негово задължение.
 (2) В случаите по предходната алинея Наемателят може да развали емодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното пол- юто средство.
на този договор Наемодателят няма право да отстъп- 1, по какъвто и да е начин, ползването на превозното 1 да им прехвърля собствеността върху него. гелят не носи отговорност за изпълнението на този возното средство бъде противозаконно отнето от тре-
дателят има право:
а наемната цена съгласно уговореното в този договор; ва по всяко време състоянието и начина на ползване на тво, като не затруднява ползването му от Наемателя; атяване на този договор да получи превозното средст- , в което го е предал, като се отчете нормалното му из- ода на ползването;
гзщетяване на вредите, причинени на превозното сред- ля и неговите служители, както и на вредите, които са ;ти лица, но не биха възникнали, ако Наемателят бе- мно очакваната от него грижа за предотвратяването и/ з им.
V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 10 (1) Този договор се сключва за срок от    , считано отдатата на предването на превозното средство на Наемателя.

(2) Ако след изтичането на срока по предходната алинея ползването на превозното средство продължи без противопоставяне на наемодателя, догояорът се счита продължен за неопределен срок. В този случай всяка от страните може да го прекрати, като предизвести другата страна ............... дни по-рано.

(3) Преди изтичане на срока по ал. 1 действието на този договор може да бъде прекратено по взаимно съгласие на страните.

Чл. 11 (1) Наемателят може да развали договора преди изтичането на срока му, ако:
    Превозното средство е предадено в състояние, което не съответства на уговореното ползване,
    Превозното средство има недостатъци, които не позволяват или затрудняват ползването му съгласно договореното;
    Наемодателят не е отстранил в разумен срок възникналите повреди, когато тва е негово задължение.
(2) В случаите по предходната алинея Наемателят може да развали договора без да дава допълнителен срок за изпълнение, но е длъжен писмено да уведоми Наемодареля.

Чл. 12. (1) Наемодателят може да развали договорът преди изтичането на срокът му ако:
    Наемателят ползва превозното средство не по предназначение или в нарушение на уговореното ползване;
    Наемателят съществено уврежда превозното средство или създава опасност за такова увреждане;
    Наемателят повече от 2 пъти е бил в закъснение за плащане на наемната ценам, които закъснения са продължили повече от ... дни.
    Наемателят не е платил наемната цена за 2 или повече последователни периода
(2) Развалянето на т. 3 и т.4 на ал. (1) се обезсилва, ако наемателят в три дневен срок  след увеомлението за разваляне на договора, плати всички дължими суми по договора, вкл неустойка за забава.
VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ


Чл. 13 (1).  Ако Наемодателят не предприеме незабавното действие за отстранаяване на повредите, съгласно настоящия договор, той дължи неустойка в двойния размер на наемната цена за периода, през който поради забавата му, превозното средство не е ползвано от наемателя.
(2)  Ако поради неизпълнениет на задълженията на Наемодателя, съгласно този договор, Наемателят бъде принуден да преустанови ползването нап ревозното средство, Наемодателят му дължи неустойка, в размер на ... % от общата наемна цена за периода от преустановяването до края на срока на този договор.

Чл. 14. (1) При забава на плащането на наемната цена, Наемателят дължи неустойка в размер на ... % от сължимата сума за всеки ден забава, но не повече от .... % общо. Наемодателят не губи правото на тази неустойка дори ако развали договора.
(2)  ако след прекратяване на този договор, Наемателят не върне превозното средство в .... дневен срок, той дъжи неустойка за периода на забавата, която е равна на тройния размер на наемната цена за такъв период. В този случай Наемателят е длъжен да изпълнява и всичките си задължения по този договор.  Ако Наемодателят развали договора при условията на чл. 12 ал 1, т.1 и т. 2, Наемателят му дължи неустойка в размер на ... лева.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. (1) Всики съобщения между страни във връзка с този договор, се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена при съобщения, по факс, е-мейл, скайп и др. средства за комуникация.
(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.
(3)  За целите на този договор адресите, телефоните и лицата за контакт по договора са:
1.  Наемодател: .....
2.  Наемател: ....
(4) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси и телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и др. подобни.

Чл. 16. Нищожността на някоя от клаузите от договора или на допълнително уговорените условия, не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 17. (1) За неуредени въпроси в този договор се прилагат правилата на ЗЗД относно наема.
(2) Всички спорове, породени от този договор, или от отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него , вкл и споровете породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред ... съд.

Чл. 18. Договорът изразява всички договорени условия по включените в него въпроси, като всички предхождащи го обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, потвърждения, обещания и др шподобнисе обезсилват от този договор с изключение на изрично посочените в него.

    Този договор се състои от .... страници, като включва още и приложение номер 1 – предварителен протокол и .... страници.

Договорът и приложението към него се с ъставиха и подписаха в два еднакви оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.За Наемодателя: ..........................

За Наемателя: ................................